Διοικητικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο

To ΔΣ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 10/12/2011 συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10/12/2011 ως εξής:

Πρόεδρος                        : Περικλής Φλουρής (6972963575, plotolp@gmail.com)
Αντιπρόεδρος                 : Γιάννης Τσουκαράκης (6972230047, iotsouk@otenet.gr)
Γραμματέας                   : Αντώνης Γουγής (6977143531)
Ταμίας                            : Αναστασία Στάμου (6979842953)
Έφορος Αθλητικού       : Μαρίνα Μπέλλου (6936248801)
Έφορος Πολιτιστικού   : Χρήστος Σεβασλίδης (6974038870)
Μέλος                             : Ζαχαρίας Φλουρής (6979190143, antimaza@gmail.com)